Shanghai Shanghai-International-Fashion-Center

Shanghai Shanghai-International-Fashion-Center

No.2866 Yangshupu Road, Yangpu
Shanghai
CHINA
Phone: +86 021 60708342

Stores Hours

M:
10:30 - 21:00
Tu:
10:30 - 21:00
W:
10:30 - 21:00
Th:
10:30 - 21:00
F:
10:30 - 21:00
Sa:
10:30 - 21:00
Su:
10:30 - 21:00